ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
  • Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών
  • Μελέτες Αστικών Αναδασμών- Πράξεις Εφαρμογής
  • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
  • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης
  • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις)
  • Δημιουργία εφαρμογών για την υποβοήθηση διενέργειας μελετών όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, δασικών περιοχών κλπ.
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

πολεοδομία, τοπογραφία
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

κτηματογράφηση, τοπογραφία
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ