Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Η Εταιρεία “ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, ιδρύθηκε το 1986 ως εξέλιξη του Γραφείου “Δ. Σταματογιαννόπουλος & Συνεργάτες”, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και υπηρεσίες Επιχειρηματικού και Τεχνικού Συμβούλου.

Χωροταξία

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πολεοδομία
Πολεοδομήσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τοπογραφία – Γεωδαισία

Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Αναπτυξιακός σχεδιασμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

GIS – Χαρτογραφία
Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κτηματολόγιο

Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

ΓΠΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΓΠΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΒΙ.ΠΕ., ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ κλπ.)

ανάπτυξη, χωροταξία
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΒΙ.ΠΕ., ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ κλπ.)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ – ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ – ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Μ.Ο.Π.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ανάπτυξη, χωροταξία
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Μ.Ο.Π.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ανάπτυξη, χωροταξία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

Υπό Κατασκευή

90%
85%
95%