Υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κυρίως σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού που σχετίζονται με χωρικές μεταβλητές.

Τα βασικότερα αντικείμενα της κατηγορίας είναι:

  • Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
  • Τουριστική ανάπτυξη
  • Αγροτική ανάπτυξη
  • Βιομηχανική – βιοτεχνική ανάπτυξη
  • Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Οικονομικός προγραμματισμός διοικητικών φορέων
  • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας, εκτίμηση αποτελεσμάτων.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

αναπτυξιακή μελέτη
ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ

αναπτυξιακός σχεδιασμός, συγκοινωνιακή μέλετη
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ