Κτηματολόγιο

Πλήρης υποστήριξη όλων των εργασιών μηχανικού για τη σύνταξη μελετών Εθνικού κτηματολογίου:

  • Διαδικασίες κτηματογράφησης
  • Συλλογή δηλώσεων
  • Επεξεργασία δηλώσεων
  • Καταχώρηση δικαιωμάτων
  • Υποστήριξη ανάρτησης
  • Επεξεργασία ενστάσεων
  • Τελικές εγγραφές

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

κτηματογράφηση, τοπογραφία
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ

μελέτες εθνικού κτηματολογίου
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ