Πλήρης κάλυψη του φάσματος πολεοδομικών εργασιών για κάθε τύπο οικιστικής οντότητας.

  • Επεκτάσεις & αναθεωρήσεις σχεδίων πόλεων,
  • Πολεοδομήσεις περιοχών παραθεριστικής κατοικίας,
  • Πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών,
  • Αστικές Αναπλάσεις
  • Πολεοδομήσεις βιοτεχνικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών,
  • Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών & πολεοδομήσεις περιοχών οικοδομικών συνεταιρισμών.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

ΓΠΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΓΠΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ

ανάπτυξη, πολεοδομία
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ – ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ – ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

πολεοδομία, τοπογραφία
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ