ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Γ.Σ. 10-09-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Γ.Σ. 10-09-2022

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( ΑΡ. Μ. Α. Ε. 9504/01/Β/86/300(93) σε τακτική Γενική Συνέλευση . Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/09/2022 ημέρα Σάββατο και … Read More