Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Η Εταιρεία “ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, ιδρύθηκε το 1986 ως εξέλιξη του Γραφείου “Δ. Σταματογιαννόπουλος & Συνεργάτες”, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και υπηρεσίες Επιχειρηματικού και Τεχνικού Συμβούλου.

Χωροταξία

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πολεοδομία
Πολεοδομήσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τοπογραφία – Γεωδαισία

Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Αναπτυξιακός σχεδιασμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

GIS – Χαρτογραφία
Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κτηματολόγιο

Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ

αναπτυξιακός σχεδιασμός, συγκοινωνιακή μέλετη
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΡΑΚΗΣ

Υπό Κατασκευή

90%
85%
95%