Εργοδότης: Salfo & Associates S.A.

ανάπτυξη πολεοδομία χωροταξία

Το Υπουργείο Δημοτικών και Αγροτικών Θεμάτων της Σαουδικής Αραβίας (MoMRA: Ministry of Municipal and Rural Affairs) ανέθεσε στις αρχές του 2018 στην Ελληνικών συμφερόντων εταιρεία “SALFO”  ένα σημαντικό και μεγαλόπνοο έργο με στόχο την αναβάθμιση του παραγωγικού ρόλου των μικρών και μεσαίων οικισμών του Βασιλείου. Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την ΑΣΠΑ ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη των χωροταξικών και πολεοδομικών εργασιών του συνολικού project. Ειδικότερα οι δύο εταιρείες (θεώρημα και ΑΣΠΑ) ανέλαβαν την επιλογή 32 αντιπροσωπευτικών μικρών και μεσαίων πόλεων, την διερεύνηση διεθνών παραδειγμάτων, την ανάλυση των δημογραφικών, παραγωγικών, χωροταξικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών κάθε πόλης, την διαμόρφωση ενός προγράμματος παρέμβασης σε κάθε οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή του και στη συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου όπου τα συμπεράσματα, οι κατευθύνσεις και οι ειδικότερες τομεακές προτάσεις που προέκυψαν από τη μελέτη των 32 πόλεων βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στο σύνολο του Bασιλείου. Το έργο υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικό τόσο σε σχέση με τις προδιαγραφές πληρότητας και ποιότητας, την επιτόπια έρευνα και διαβούλευση, όσο και σε σχέση με τα χρονικά περιθώρια για την εκπόνηση της κάθε φάσης. Διήρκεσε 10 μήνες, παρεδόθη εγκαίρως και έγινε δεκτό από την υπηρεσία με ιδιαίτερη ικανοποίηση και επαίνους.