Εργοδότης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

αναπτυξιακή μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις – έργα – ενέργειες στην περιοχή των αεροδρομίων Κοζάνης και Καστοριάς προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη κίνηση, η οποία εκτιμήθηκε σε σχέση με την διαμορφούμενη νέα πραγματικοτήτα ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.