Εργοδότης: Δήμος Λιβαδειάς

ανάπτυξη πολεοδομία χωροταξία

ΓΠΣ Λιβαδειάς

Η Λιβαδειά, πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας και πόλος υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής (Κωπαΐδα) και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αποτελεί σημαντικό οικισμό που αντιμετωπίζει ενδιαφέρουσες προκλήσεις. Η εκπόνηση του ΓΠΣ εστίασε στον αναπτυξιακό ρόλο της πόλης, τον εκσυγχρονισμό της σχέσης της με τους οικισμούς του δήμου, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, την αναβάθμιση των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών και στην ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν εκτεταμένες αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης κυρίως στις όχθες της Έρκυνας, του ποταμιού που διασχίζει την πόλη, αναθεώρηση του καθεστώτος χρήσεων γης, ίδρυση οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, προστασία των παρόδιων εκτάσεων από την εκτός σχεδίου δόμηση, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στην «τουριστική διαδρομή» Αθήνα – Παρνασσός και σημαντικές επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως κυρίως προς τη βόρεια πλευρά της πόλης. Το σύνολο σχεδόν των προτάσεων θεσμοθετήθηκε το 2013 στο ΦΕΚ Α.Α.Π. 366 - 18.10.2013.