Εργοδότης: Δήμος Κερκύρας

ανάπτυξη χωροταξία

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΒΙ.ΠΕ., ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ κλπ.)

Η Ειδική Μελέτη Χωροθέτησης Δραστηριοτήτων στο Νομό Κερκύρας διατυπώνει προτάσεις άμβλυνσης των οξύτερων από τα χωροταξικά προβλήματα του νησιού.

Ειδικότερα τα θέματα που πραγματεύεται η μελέτη αφορούν:

  • Τον έλεγχο της παρόδιας δόμησης, κυρίως στους οδικούς άξονες που πιέζονται από εκτός σχεδίου χωροθετήσεις κατοικίας, παραγωγικών, εμπορικών κλπ. δραστηριοτήτων
  • Την προστασία της γεωργικής γης
  • Την διαχείριση της λατομικής δραστηριότητας στο νομό
  • Τη χωροθέτηση οργανωμένου υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων
  • Την επίλυση του προβλήματος από τη γειτνίαση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων με οικιστικές περιοχές
  • Την διατύπωση ενός προτύπου οργάνωσης του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ταφής