Εργοδότης: Δήμος Κυπαρισσίας

κτηματογράφηση τοπογραφία

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Αντικείμενο της μελέτης αυτής ήταν η κτηματογράφηση του παραδοσιακού οικισμού της Πάνω Πόλης της Κυπαρισσίας με επίγειες μεθόδους και σε κλίμακα 1:1000. Η έκταση της περιοχής που κτηματογραφήθηκε ήταν περίπου 600 στρέματα.