Εργοδότης: Δήμος Κυπαρισσίας

πολεοδομία τοπογραφία

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ο οικισμός της Πάνω Πόλης είναι χαρακτηρισμένος από το Υπουργείο Πολιτισμού ως παραδοσιακός με βάση την απόφαση ΥΠ.ΠΟ. Φ.Ε.Κ. 139/Β/18.2.99. Σκοπός της πολεοδομικής μελέτης είναι η διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σημαντικός πόλος τουριστικής ανάπτυξης. Ειδικό βάρος δόθηκε στην ανάδειξη του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού (καλντερίμια) καθώς και στα παραδοσιακά κτίρια δημόσια και ιδιωτικά.