Εργοδότης: Υπουργείο Εσωτερικων Κύπρου

ανάπτυξη πολεοδομία χωροταξία

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ – ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Το ρυθμιστικό σχέδιο, μέσω των διάφορων σταδίων της μελέτης, επιδιώκει να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τα χωρικά δεδομένα (πολεοδομικά, πολιτιστικά, οικονομικά, φυσικό περιβάλλον) της περιοχής που μπορούν να λειτουργήσουν αναπτυξιακά για αυτή. Παράλληλα εντοπίζει τα προβλήματα, τις τάσεις τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις τηε κοινότητας και λαμβάνοντας όλες αυτές τις παραμέτρους προτείνει το μοντέλο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας.