ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,
ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η εταιρεία Θεώρημα Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποκατάστημα στην Αθήνα και γραφείο στην Πάτρα. Σήμερα η έδρα της εταιρείας έχει μεταφερθεί στη Αθήνα σε ιδιόκτητο οροφοδιαμέρισμα. Σκοπός της εταιρείας είναι να προσφέρει στους Δημόσιους φορείς και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον Ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού και Επιχειρηματικού Συμβούλου καθώς και Συμβούλου Ανάπτυξης, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έργων, μελετών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στη διάρκεια των τριάντα και πλέον χρόνων παρουσίας μας στη μελετητική αγορά έχουμε καταξιωθεί σαν μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο την αξιοπιστία μας, την προσήλωσή μας στην επιστημονική τεκμηρίωση και τη συνέπειά μας στην τήρηση των συμβάσεων στις οποίες συμμετέχουμε.

Η εταιρεία μας, πλήρως μηχανοργανωμένη, διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για τη σύλληψη, σχεδιάση και υλοποίηση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η εταιρεία Θεώρημα Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που βασίζονται στην άρτια επιστημονική κατάρτιση, στη μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της καθώς και στη διαρκή ενημέρωσή τους στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Θεώρημα Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετητών (αριθμός μητρώου 458) και τα ισχυρά εταιρικά μελετητικά της πτυχία είναι τα εξής:

  • Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες, Τάξη Πτυχίου: Δ
  • Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες, Τάξη Πτυχίου: Δ
  • Μελέτες Τοπογραφίας, Τάξη Πτυχίου: Δ