Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
  • Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών
  • Μελέτες Αστικών Αναδασμών- Πράξεις Εφαρμογής
  • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
  • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης
  • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις)
  • Δημιουργία εφαρμογών για την υποβοήθηση διενέργειας μελετών όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, δασικών περιοχών κλπ.
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ.)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

πολεοδομία, τοπογραφία
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

κτηματογράφηση, τοπογραφία
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ