Υπεγράφη η Σύμβαση Εκπόνησης του ΤΠΣ Δήμου Καισαριανής

Υπεγράφη η Σύμβαση Εκπόνησης του ΤΠΣ Δήμου Καισαριανής

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπεγράφη στις 14/09/23 μεταξύ του ΤΕΕ και της ένωσης οικονομικών φορέων: ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Η σύμβαση εκπόνησης του Τοπικού  πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καισαριανής

Υπεγράφη η Σύμβαση Εκπόνησης του ΤΠΣ Δήμου Ζωγράφου

Υπεγράφη η Σύμβαση Εκπόνησης του ΤΠΣ Δήμου Ζωγράφου

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπεγράφη στις 14/09/23 μεταξύ του ΤΕΕ και της ένωσης οικονομικών φορέων: ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Η σύμβαση εκπόνησης του Τοπικού  πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ζωγράφου

Υπεγράφη η Σύμβαση Εκπόνησης του ΤΠΣ Δήμου Σφακίων

Υπεγράφη η Σύμβαση Εκπόνησης του ΤΠΣ Δήμου Σφακίων

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπεγράφη στις 14/09/23 μεταξύ του ΤΕΕ και της ένωσης οικονομικών φορέων: ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Η σύμβαση εκπόνησης του Τοπικού  πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σφακίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Γ.Σ. 10-09-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Γ.Σ. 10-09-2022

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( ΑΡ. Μ. Α. Ε. 9504/01/Β/86/300(93) σε τακτική Γενική Συνέλευση . Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/09/2022 ημέρα Σάββατο και … Read More