Η προγραμματισμένη για τις 10/09/2020 Γενική Συνέλευση, ανεβλήθη λόγω μη απαρτίας, για την Κυριακή 20/09/2020, ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας.