Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Η Εταιρεία “ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, ιδρύθηκε το 1986 ως εξέλιξη του Γραφείου “Δ. Σταματογιαννόπουλος & Συνεργάτες”, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και υπηρεσίες Επιχειρηματικού και Τεχνικού Συμβούλου.

Χωροταξία

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πολεοδομία
Πολεοδομήσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τοπογραφία – Γεωδαισία

Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Αναπτυξιακός σχεδιασμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

GIS – Χαρτογραφία
Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κτηματολόγιο

Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

αναπτυξιακή μελέτη
ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

πολεοδομία, τοπογραφία
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

κτηματογράφηση, τοπογραφία
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Υπό Κατασκευή

90%
85%
95%