Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Η Εταιρεία “ΘΕΩΡΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, ιδρύθηκε το 1986 ως εξέλιξη του Γραφείου “Δ. Σταματογιαννόπουλος & Συνεργάτες”, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης και υπηρεσίες Επιχειρηματικού και Τεχνικού Συμβούλου.

Χωροταξία

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πολεοδομία
Πολεοδομήσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τοπογραφία – Γεωδαισία

Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Αναπτυξιακός σχεδιασμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

GIS – Χαρτογραφία
Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κτηματολόγιο

Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ

μελέτες εθνικού κτηματολογίου
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

χωροταξία
ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ανάπτυξη, πολεοδομία, χωροταξία
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

αναπτυξιακή μελέτη, χωροταξική μελέτη
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

χωροταξική μελέτη
ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Υπό Κατασκευή

90%
85%
95%